Share 25 mẫu Contact Form cho Blogger

Khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự hưng suy của công ty hoặc web site. Bởi vậy thu hút lưu lượng khách truy cập luôn là điều quan tâm đặc biệt của người viết blog và nhà quản trị web. Nhưng sau khi khách đã truy cập và xem nội dung thì phần liên hệ cũng có tác động không nhỏ đến quyết định tiếp theo của khách. Vậy cần phải tạo trang liên hệ như thế nào để xây thiện cảm và…

Read More