Mở tất cả các liên kết bên ngoài trên một tab mới cho Blogger

Thông thường khi chèn liên kết cho “link” hay “hình ảnh” nếu muốn mở liên kết trong tab mới, bạn thường phải thêm thuộc tính target=”_blank” bên trong mỗi liên kết. Mình sẽ hướng dẫn các bạn để nó tự động thêm vào mỗi thẻ của bạn 1 thuộc tính target=”_blank”. Điều này sẽ làm bạn giảm cực nhọc hơn khi phải thủ công tùy chọn mỗi khi đưa link vào nội dung Website, blog. Cách Thực Hiện: Truy cập Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML Tìm đoạn code </head> và dán đoạn mã dưới đây vào trên nó : Copy All Code <script…

Read More