Slider bài mới nhất trượt ngang với thumbnail cho blogger

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tiện ích mang phong cách của tiện ích bài viết mới nhất (recent post) nhưng hiển thị dưới dạng một slider trượt ngang với các ảnh thumbnail và tiêu đề bài viết. Hiệu ứng chuyển ảnh mượt mà dựa trên thư viện JQuery. Tiện ích được phát triển bởi maskolis. ¤ Slider bài mới nhất trượt ngang với thumbnail cho blogger! 1- Đăng nhập vào blog 2- Chọn Mẫu (Template) 3- Chọn chỉnh sủa HTML (Edit HTML) 4- Dán code sau trước thẻ ]]></b:skin> #carousel{width:950px;height:185px;margin-bottom:0px;position:relative;display:block}#carousel .container{position:absolute;left:49px;width:895px;height:185px;overflow:hidden;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-i9rfuXWNIjo/T5LAemTP3XI/AAAAAAAAArY/r7FcfxzgZpk/s1600/scroller-bg.png) repeat center}#carousel #previous_button{position:absolute;width:49px;height:185px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-APGScJbAlLM/T5LDZ9LDgkI/AAAAAAAAAr4/vGy7EquPGME/s1600/prev.png)…

Read More