Tuần tự 15 bộ tiểu thuyết xếp theo bối cảnh lịch sử của nhà văn Kinh Dung

Dưới đây là tuần tự 15 bộ tiểu thuyết xếp theo bối cảnh lịch sử của nhà văn Kinh Dung mà đôi lúc có chuyện để nói trong bàn nhậu hoặc chém gió với bạn bè. 1. Việt Nữ Kiếm2. Thiên Long Bát Bộ3. Anh Hùng Xạ Điêu4. Thần Điêu Hiệp Lữ5. Ỷ Thiên Đồ Long Ký6. Liên Thành Quyết7. Tiếu Ngạo Giang Hồ8. Hiệp Khách Hành9. Bích Huyết Kiếm10. Lộc Đỉnh Ký11. Bạch Mã Khiếu Tây Phong12. Uyên Ương Đao13. Thư Kiếm Ân Thù Lục14. Phi Hồ Ngoại Truyện15.…

Read More