Facebook Internet Tips 

Tải ảnh, album ảnh trên Facebook – thủ thuật, mẹo hay Facebook

     Facebook (fb) thật rộng lớn và tuyệt vời trong thế giới ảo hiện nay. Và đến với fb chúng ta càng gần hơn về mặt khảng cách và thời gian. Fb cũng là nơi chia sẻ bao nhiêu là thứ, trong đó các tấm ảnh của bạn bè thể hiện biết bao cảm xúc hằng ngày.
     Với thủ thuật nhỏ này các bạn sẽ lữu trữ đầy đủ nhất các tấm hình của bạn bè mà bạn tâm đắt.Download toàn bộ Album facebook về máy tính

Bước 1: Vào trang chủ http://www.picknzip.com/

Bước 2:  Login tài khoản facebook và bấm đồng ý

Tải ảnh, album ảnh trên Facebook - thủ thuật, mẹo hay Facebook

 Bước 3: Lựa chọn ảnh, album ảnh từ bạn bè, nhóm hoặc trang trên facebook sau đó bấm nút DOWNLOAD để tải về

Tải ảnh, album ảnh trên Facebook - thủ thuật, mẹo hay Facebook

Leave a Comment