blogspot Kiếm tiền online Tâm sự 

Chơi Google Adsense để vui chứ không biết tương lai

Nhatthienkt.com – Gần cuối năm rồi (30 Tết), đăng ký GA đặt lên site chơi, chẳng biết nó tồn tại được vài ngày hay vài tuần nữa. Nói thế thật bi đát đúng không? Nhưng với trang blog của mình đó là sự thật, bị xóa tài khoản hoài. hi…hi có xóa cũng không có gì lạ. Hôm nay mình viết tâm sự này cũng chỉ là tâm sự cuối năm với những bạn ham và thích GA say đắm. Đăng ký GA không khó, giữ được tài khoản đủ…

Read More