choi-blog thu-thuat-blogspot 

Tăng tốc độ tải trang cho blogspot – blogger bằng DNS Prefetch

DNS Prefetch là phản ứng HTTP điều khiển đầu tìm nạp trước DNS, một tính năng mà các trình duyệt chủ động thực hiện phân giải tên miền trên cả hai liên kết mà người dùng có thể chọn để làm theo cũng như URL cho các hạng mục tham chiếu bởi tài liệu, bao gồm hình ảnh, CSS, JavaScript,…
Tăng tốc độ tải trang cho blogspot - blogger bằng DNS Prefetch

Tìm nạp trước này được thực hiện ở chế độ nền, do đó DNS là khả năng đã được giải quyết vào thời điểm các mục tham chiếu là cần thiết. Điều này làm giảm độ trễ khi người dùng nhấp vào một liên kết.

DNS Prefetch có công dụng như thế nào

– Các yêu cầu DNS là rất nhỏ về băng thông, độ trễ nhưng có thể khá cao, đặc biệt là trên các mạng di động. Bằng cách suy đoán tìm nạp trước kết quả DNS, độ trễ có thể được giảm đáng kể vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn như khi người dùng nhấp chuột vào liên kết. Trong một số trường hợp, độ trễ có thể được giảm một giây.
– Việc thực hiện nạp trước này trong một số trình duyệt cho phép độ phân giải tên miền xảy ra song song với nội dung trang thực tế. Bằng cách này, các tên miền quá trình phân giải cao độ trễ không gây ra bất kỳ sự trì hoãn trong khi lấy nội dung.
– Thời gian tải trang đặc biệt là trên các mạng di động có thể được cải thiện cách đo theo cách này. Nếu tên miền với hình ảnh có thể được giải quyết trước khi những hình ảnh được yêu cầu, các trang tải nhiều hình ảnh có thể thấy một sự cải tiến 5% trở lên trong thời điểm tải hình ảnh.

Leave a Comment