New Power Point Văn phòng 

Tạo hiệu ứng cho slide power point 2007

Làm thế nào để bạn có một bài slide thuyết trình đẹp nhất khi bạn chỉ dùng các hình nền đẹp và các hiệu ứng tĩnh mà không có hiệu ứng động . Ở phần này mình xin hướng dẫn các bạn các tạo hiệu ứng cho trang và chữ đẹp nhất.

Hiệu ứng cho trang

-Bạn di chuyển chuột chọn Animations nhé.
-Dưới đó là các hiệu ứng bạn chỉ cần chọn trang bạn muốn làm
Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide

Hiệu ứng cho chữ

Bước 1: Bạn quét chuột hết chữ bạn muỗn làm slide->Animations-> Custom Animation.
Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide power point 2007
Hiệu ứng cho chữ
Bước 2: Bạn chọn Add Effect. Sau đó bạn chọn các hiệu ứng mà bạn muốn cho chữ chạy nhé
hướng dẫn tạo hiệu ứng cho slide

Chọn hiệu cho chữ
Trên đó là toàn bộ về cách tạo hiệu ứng cho slide mong các bạn tham khảo và tự làm cho mình 1 slide đẹp nhất khi thuyết trình

Leave a Comment