KIẾN THỨC Mẹo vặt chữa bệnh TIN TỨC 

Tạo hiệu ứng Double Exposure với hiệu ứng màu Pantone xu hướng 2018

Hàng năm, Viện Màu Pantone chọn màu để phản ánh khí hậu văn hóa hiện tại. Đối với năm 2018, đó là Ultra Violet. Trong hướng dẫn Photoshop này, bạn sẽ học cách kết hợp màu Pantone mới của năm vào một hiệu ứng phơi sáng đơn sắc (DOUBLE EXPOSURE). 

Tìm hình ảnh

Bắt đầu bằng cách chọn hai hình ảnh-một cho tiền cảnh của tiếp xúc kép và một cho nền.

Tạo tệp mới

Trong Adobe Photoshop CS , tạo một tài liệu mới. Trong bảng điều khiển Layer, tạo một nhóm mới (Ctrl + G/ Command + G) có tên “Bottom Image” và thêm Black and White Adjustment Layer và Exposure Adjustment Layer (Layer > New Adjustment Layer). Nhân đôi nhóm (Command + J / Ctrl + J) và đặt tên là “Top Image” cho nhóm này.

01TurnaDoubleExposurePurple.


Nhập hình ảnh
Mở bảng Libraries (Window> Libraries) và tìm Libraries nơi bạn lưu Hình ảnh của mình. Kéo hình nền tới nhóm Bottom Image và hình ảnh chân dung vào nhóm Top Image. Cả hai hình ảnh phải nằm dưới các lớp điều chỉnh trong các nhóm tương ứng của chúng.

02TurnaDoubleExposurePurple.


Thiết lập nhóm Top Image là Lighten

Chọn nhóm Top Image và thiết lập Blending Mode của nó thành Lighten.

03TurnaDoubleExposurePurple.


Điều chỉnh các giá trị thích hợp
Lighten sử dụng độ sáng để xác định điểm ảnh nào để giữ và điểm ảnh nào cần ẩn.Bằng cách thay đổi độ phơi sáng (độ sáng) của mỗi ảnh trên cùng hoặc dưới cùng của bạn, bạn thay đổi cách các hình ảnh pha trộn. Thử nghiệm với lớp điều chỉnh phơi sáng của mỗi nhóm để kiểm soát sự pha trộn giữa các layer.

[​IMG]


Lớp Black and White Adjustment Layer sẽ desaturates các layer trong mỗi nhóm, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để tinh chỉnh sự pha trộn giữa các layer.

Với một trong hai layer Black and White Adjustment được chọn, vào Properties Panel (Window> Properties) và sử dụng các thanh trượt để kiểm soát độ sáng của các màu ban đầu. Bằng cách thay đổi độ sáng của chúng, bạn ẩn hoặc hiển thị một cái gì đó dựa trên màu ban đầu của nó.

[​IMG]


Áp dụng màu sắc Pantone

Để áp dụng màu Pantone của năm, tạo Solid Color Fill Layer (Layer > New Fill Layer > Solid Color), và đặt màu là #5d4987 . Sau đó, thay đổi chế độ pha trộn của màu đó để tô màu cho layer.

[​IMG]


Sau khi tinh chỉnh các lớp điều chỉnh và sắp xếp lại các vị trí của hình ảnh, đây là kết quả cuối cùng.

[​IMG]


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment