choi-blog thu-thuat-blogspot 

Tạo hộp thông báo/ghi chú nhiều màu sắc cho blogspot

Trong những bài viết đôi khi có những chỗ cần làm nổi bật để bạn đọc được chú ý đó là thông tin quan trọng hay cần lưu ý, vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hộp thông báo/ghi chú với nhiều màu sắc khác nhau phù hợp với hoàn cảnh sử dụng của bạn.

Đọc thêm »

Leave a Comment