Code Blogspot Lập Trình & Seo 

Tạo phân trang cho Blogspot đẹp dễ thực hiện

Tạo một phân trang Navigation cho Blog đẹp sẽ làm cho Blogspot của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên để phù hợp với các mẫu Blogs khác nhau, nên ở bài viết này mình tiếp tục đưa ra 7 kiểu đánh số trang blog cho các bạn lựa chọn.
Tạo phân trang cho Blogspot
Trong quá trình cài đặt các bạn nên thực hiện từng bước, một cách kỹ càng việc tạo phân trang cho Blogspot không quá khó nhưng lại nhiều bạn thực hiện không được thật đáng buồn.
Hướng dẫn tạo phân trang cho Blogspot đơn giản nhất
Bước 1: Đầu tiên các bạn vào Blog => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin>. Sau đó paste đoạn code style mà bạn muốn lên trên thẻ ]]></b:skin>. Dưới đây là các style cho bạn lựa chọn.
Style 1:

đánh số trang cho blogspot
#blog-pager{clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#404042; border:2px solid #ccc;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#666666; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent {font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf {display:none!important}
#blog-pager .pages {border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 2:
code đánh số trang cho blog

#blog-pager {clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #000; background-color:#fff; border:2px solid #ccc;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#222; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #ccc;}
 .showpageOf {display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 3:
code phân trang cho blog
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#2aa4cf;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent {background:#1D7290; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf {display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 4:
code phân trang cho Blogspot đẹp dễ thực hiện
#blog-pager{clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#00CC00; border:2px solid #008E00; border-radius:2px;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#008E00; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf {display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 5:
code phân trang cho blogger
#blog-pager{clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#FF8000; border:2px solid #B25900; border-top-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#B25900; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 6:
page navigation cho blogger
#blog-pager{clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#009999; border:2px solid #006B6B; border-radius:999px 999px 999px 0px;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#006B6B; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Style 7:
page navigation cho blogspot
#blog-pager{clear:both; margin:30px auto; text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent{padding: 5px 10px; margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#FFCC00; border:2px solid #B28F00; border-radius:999px 999px 999px 999px;}
.displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent{background:#B28F00; text-decoration:none; color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold; color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none; -webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); -moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53); box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
Bước 2: Tiếp đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </body>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía trên thẻ </body>Lưu mẫu. (Việc cài đặt Code phân trang cho Blog/Website vậy là xong)
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    var perPage=15;
    var numPages=3;
    var prevText ='◄';
    var nextText ='►';
    var urlactivepage=location.href;
    var home_page="/";
  /*]]>*/
</script>
<script type="text/javascript" src="https://drive.google.com/uc?id=0B8UIDnrd8gcMX1BNN0RyanZKMWM"> </script>
</b:if>
</b:if>  
Bước 3: Tạm gọi phân trang đồng bộ cho Blog/website của bạn
Tìm TẤT CẢ dòng code sau (nó ở nhiều vị trí):
expr:href='data:label.url'
Sửa thành:
expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=15"'
Tạo phân trang cho nhãn (label) trên thanh menu bạn tự tạo, thì nó cũng phân trang giống như vậy: Ví dụ ở đây nhãn bài đăng của mình là “thu-thuat-blogspot” nó sẽ có đường link như sau:
https://gicovietnam.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot
Sửa thành:
https://gicovietnam.blogspot.com/search/label/thu-thuat-blogspot?&amp;max-results=15  

Vậy việc tạo phân trang cho Blog/Website của bạn đã hoàn thành
Tùy chỉnh
perPage và ?&max-results=: Có bao nhiêu bài viết được hiển thị ở mỗi trang, mặc định là 15.
numPages: Số lượng trang sẽ hiển thị trên thanh navigation (Ví dụ: Nếu bạn chọn số 3 và kết quả hiển thị là 1| 2| 3 … 5)
Thay prevText =’◄’, nextText =’►’ thành nút Button bạn mong muốn or thành văn bản như: “Previous“, “Next” chẳng hạn.

Leave a Comment