Mẹo Windows 

Tắt máy tính Windows 10 bằng menu chuột phải Shut down, restart, sleep

Nhatthienkt – Trong bài viết trước hướng dẫn cách tắt máy tinh bằng chuột phải trên Windows 7, Windows 8 và các phiên bản cũ của Windows 10. Chi tiết xem Tại đây.

Với phiên bản mới Windows 10 1703 thì có cách tạo menu tắt nhanh máy tính bằng chuột phải bằng tập lệnh qua regedit đơn giản.

Bạn có thể xem hình ảnh minh họa dưới đây.

Tắt máy tính Windows 10 bằng menu chuột phải Shut down, restart, sleep

4 bước tạo Menu tắt máy tính bằng chuột phải

1. Bạn mở notepad

Tắt máy tính Windows 10 bằng menu chuột phải Shut down, restart, sleep

2. Copy đoạn lệnh sau và dán vào notepad

Windows Registry Editor Version 5.00
;Edit by Nhatthienkt.net
[HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellPower Menu]
"MUIVerb"="Power Menu"
"SubCommands"="lock;logoff;switch;sleep;hibernate;restart;safemode;shutdown;hybridshutdown"
"Icon"="shell32.dll,215"
"Position"="bottom"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshelllock]
@="Lock"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshelllockcommand]
@="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshelllogoff]
@="Log Off"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshelllogoffcommand]
@="Shutdown -l"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellswitch]
@="Switch User"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellswitchcommand]
@="tsdiscon.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellsleep]
@="Sleep"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellsleepcommand]
@="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellhibernate]
@="Hibernate"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellhibernatecommand]
@="Shutdown -h"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellrestart]
@="Restart"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellrestartcommand]
@="Shutdown -r -f -t 00"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellsafemode]
@="Restart with Boot Options Menu"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellsafemodecommand]
@="Shutdown -r -o -f -t 00"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellshutdown]
@="Shut Down"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellshutdowncommand]
@="Shutdown -s -f -t 00"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellhybridshutdown]
@="Shut Down (Hybrid)"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCommandStoreshellhybridshutdowncommand]
@="Shutdown -s -f -t 00 -hybrid"

3. Đặt tên và lưu lại file này với định dạng .reg

Leave a Comment