Kiến thức internet marketing hay 

Test IQ thú vị – Bạn đã sẵn sàng thử chưa?

Nhatthienkt – Bạn là một người nhanh nhẹn và thông minh, bạn hoàn toàn tự tin với điều đó. Cùng mình khám phá khả năng của bản thân bạn qua một số câu hỏi vè toán sau nhé!
Cấm xem lời giải nhé!

1. Bạn có biết đáp án bài toán này không?

Test IQ thú vị - Bạn đã sẵn sàng thử chưa?
Theo lý thuyết ta có 2 giả thiết:
a. Mỗi hàng và mỗi cột đều có 1 số lẽ
b. Bài toán liên quan đến cân đối
Như vậy: Ta thấy
8 + 9 = 17 hay 17 – 12 = 5
3 + 4 = 7   hay   7-    2 = 5
Vậy từ 2 lý thuyết trên ==>
4 + 6 = 10 hay x – 10  = 5 –> x = 15
Vậy KQ: 15

2. 

Giải phương trình bậc 2 ta có kết quả
Test IQ thú vị - Bạn đã sẵn sàng thử chưa?
=> a/b = 57/19 = 3
KQ: 3

3. 

Test IQ thú vị - Bạn đã sẵn sàng thử chưa?
Ta có:
(1+1) x (1+1) = 4
(2+2) x (2+2) = 16
(3+3) x (3+3) = 36
KQ: 36

 4. 

Test IQ thú vị - Bạn đã sẵn sàng thử chưa?

Tương tự như (1)
2+3 = 5 * 2 = 10 
8+4 = 12 * 8 = 96
7+2 = 9 * 7 = 63 
6+5 = 11 * 6 = 66
9+5 = 14 * 9 =126
KQ: 126
Chúc vui nhé các bạn!

Leave a Comment