Kiến thức internet marketing hay 

The Fastest File Splitter and Joiner 2.9 Portable

Splitter and Joiner 2.9
[039] File Splitter and Joiner 2.9 Portable
Phần mềm cắt nhỏ file, nối file

Phần mềm chia nhỏ file để dùng cho mục đích chia sẻ lên mạng hay bất cứ mục đích gì khác. Ngoài việc chia nhỏ file thì chương trình cũng có luôn phần ghép nối lại các file đã được chia nhỏ này. Nếu bạn chuyên tải các file lớn trên mạng sẽ hay gặp những file dạng thế này, bạn cần phải có chương trình The Fastest File Splitter and Joiner để nối các file lại làm một file hoàn chỉnh. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment