choi-blog thu-thuat-blogspot 

Thẻ Meta Tag SEO thân thiện và chuẩn HTML5 cho blogspot

Thẻ Meta là một trong những tối ưu hóa trên một blog để blog bài viết và các bài viết mà chúng ta có một bố cục rõ ràng.
Xem thêm: Tối ưu HTML5 cho blogspot
Vì vậy, các blog sẽ được dễ dàng hơn truy tìm trong các robot tìm kiếm của trình duyệt như Google, Bing, hoặc các công cụ tìm kiếm khác, và sẽ được dễ dàng hơn được sắp xếp trong SERP.

Thẻ Meta Tag SEO thân thiện và chuẩn HTML5 cho blogspot

Leave a Comment