Kiến thức internet marketing hay 

Thêm thẻ Alt vào tiện ích "Bài đăng phổ biến" blogspot

Nhatthienkt.net – Việc thêm thẻ Alt cho các hình ảnh trong tiện ích "Bài đăng phổ biến" – "PopularPosts" của Blogspot nhằm chuẩn cho SEO.

Thiếu 1 thuộc tính ảnh trong blog cũng không thể chuẩn theo W3C được do vậy nếu blog của bạn có sử dụng tiện ích PopularPosts trực tiếp trong tiện ích có sẵn của blogspot thì hãy đặt lại thuộc tính ảnh cho nó, trường hợp sử dụng các cách khác để thay thế PopularPosts thì không cần xem bài này.

Thêm thẻ Alt vào tiện ích "Bài đăng phổ biến" blogspot

Leave a Comment