Mã nguồn Osclass 

Thêm bản đồ vào website trong Osclass

Bạn muốn thiết kế một website bán hàng, bạn muôn thêm một bản đồ việt nam hay vùng bạn muốn kinh doanh sản phẩm vào website của mình . Hôm nay minh văn hướng dẫn các bạn thêm bản đồ vào website của mình giống bên chợ tốt nhe.

Đầu tiên để có một bản đồ , bạn có thể chọn một trong số các theme miễn phí của OSclass, bạn có thể tải về ở đây   Theme đã tích hợp bản đồ bạn tải về tại đây

Tải file sample_map.zip về 
Kiếm cho mình một bản đồ việt nam.
Tải phần mềm Macromedia Dreamweaver

Xem video hướng dẫn bên dưới


Leave a Comment