Thủ thuật Trang chủ 

Theo dõi quản lý quá trình đăng nhập tài khoản Gmail

Khi đăng nhập vào tài khoản Gmail, Google luôn lưu lại thời gian, vị trí, kiểu truy cập và địa chỉ IP của người đăng nhập để quản lý quá đăng nhập sử dụng của người dùng. Chúng ta có thể dựa vào thông tin này để quản lý tài khoản Gmail, kiểm tra xem có những đăng nhập đáng ngờ của người khác vào tài khoản Gmail của mình hay không? Để xem những thông tin hoạt động này chúng ta hãy nhấp vào Chi tiết bên cạnh dòng “Hoạt động tài khoản gần đây nhất” ở cuối trang Gmail bất kỳ.

Nếu phát hiện thấy điểm đáng nghi vấn. Ví dụ như những khoảng thời gian mà bạn không đăng nhập vào Gmail nhưng vẫn liệt kê thông tin đăng nhập trong bảng thống kê thì chúng ta có thể bấm vào nút: Đăng xuất khỏi tất cả các phiên khác và sau đó đổi mật khẩu khác.

Nếu phát hiện truy cập lạ vào tài khoản Gmail, Google sẽ tự động gửi một cảnh báo vào tài khoản Gmail cho chúng ta. Khi gặp cảnh báo như thế này chúng ta nên thực hiện các bước bảo mật tài khoản như đổi Pass, đổi câu hỏi bảo mật, … ngay lập tức.


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment