FLASH ĐẸP NOEL 007

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại.  Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 006

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại.  Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 005

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại.  Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 004

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại. Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 003

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại, bấm Off để tắt nhạc, bấm On để nghe nhạc. Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 002

Các bạn bấm Play để bắt đầu, sau đó lần lượt vào các gói quà bên tay phải để trang trí cho cây thông, muốn xem lại bấm Replay để xem lại, bấm Off để tắt nhạc, bấm On để nghe nhạc. Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px…

Read More

FLASH ĐẸP NOEL 001

Các bạn bấm Play để xem, muốn xem lại bấm Replay để xem lại, bấm Off để tắt nhạc, bấm On để nghe nhạc. Bấm DOWNLOAD NOW để tải về, khi tải về xong bạn bấm đúp vào file để xem Offline trên trình duyệt Internet Explorer DOWNLOAD NOW Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

Read More

FLASH ĐẸP NGÀY 20/11

Dưới đây là một số Flash đẹp về ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, bạn bấm nút Play để xem, muốn tải về máy bấm DOWNLOAD NOW, các file Flash này là file tự chạy (.EXE), khi tải về máy bạn chỉ việc bấm đúp vào file để “Chiêm ngưỡng”…ngay tại máy vi tính của mình. DOWNLOAD NOW DOWNLOAD NOW DOWNLOAD NOW DOWNLOAD NOW DOWNLOAD NOW

Read More