Hóa đơn Thông tư 

Thông tư 139/2014/TT-BTC ngày 23/09/2014

Thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ có hiệu lực thay thế cho Thông tư 64/2013/TT-BTC từ ngày 01/6/2014. Chúng tôi đã tổng hợp một số thay đổi trong thông tư 39 như sau:      Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT     Trong quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 39 đã nêu rõ “hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ra)”. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ…

Read More
Thông tư 

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC       Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200: I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN      Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế…

Read More