Lỗi tờ khai Lỗi XSD Thủ thuật kế toán 

Lỗi..hoatdonglientuc..bctcDaKiemToan

       Khi bạn nộp BCTC thì gặp thông báo lỗi: “Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. – Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘hoatdonglientuc’. One of ‘{http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaithue”:bctcDaKiemToan}’ is expected”       Cách khắc phục có 2 cách:  – Cách 1:Nâng cấp lên HTKK 3.8.2 mới nhất  – Cách 2:Thêm thẻ <bctcDaKiemToan>false</bctcDaKiemToan> trước thẻ <hoatDongLienTuc>true</hoatDongLienTuc> như hình dưới đây:        (Bài viết này, mình tìm ra được cách khắc phục là do…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Lỗi “Unhandled exception has…Could not load file or assembly ‘Waitwindow…’…” trên KBHXH

       Khi bạn khởi động phần mềm KBHXH thì xuất hiện thông báo lỗi:       “Unhandled exception has occurred in your application. If You click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately.         Could not load file or assembly ‘Waitwindow, Version=1.0.5610.38353, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.”        Nếu bạn chọn Quit thì phần mềm KBHXH sẽ đóng lại,  nếu chọn Continue thì phần mềm KBHXHchạy như treo máy, lúc này nếu chọn đại một…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi “Access to the path 'D:KBHXHKBH.CONFIG' is denied” trên KBHXH

       Khi bạn khởi động phần mềm KBHXH thì xuất hiện thông báo lỗi: “Access to the path ‘D:KBHXHKBH.CONFIG’ is denied” khi đóng thông báo này lại thì xuất hiện thông báo tiếp:  “Access to the path ‘D:KBHXHData313282264TP3966PConfig.xml’ is denied” Đây chính là lỗi liên quan đến quyền truy cập (Administrator) đối với phần mềm KBHXH        Nguyên nhân:    rất có thể là do máy tính của bạn chỉ có quyền đọc (Read) trên phần mềm KBHXH.       Cách khắc phục: thì chỉ có 1 cách duy nhất, đó…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi KBHXH "The ‘Tu thang’ element is invalid…‘Den thang’…."

       Khi bạn lặp hồ sơ báo tăng lao động trên phền mềm KBHXH bản 4.0 ngày 07/11/2018 thì xuất hiện thông báo lỗi: “The ‘Tu thang’ element is invalid – The value ‘01/12/17’ is invalid according to its datatype ‘String’. The Pattem constraint failed. The ‘Den thang’ element is invalid – The value ‘01/12/17’ is invalid according to its datatype ‘String’. The Pattem constraint failed.” như hình dưới đây:        Nguyên nhân:      là do phần mềm KBHXH bản 4.0 ngày 07/11/2018 bị lỗi        Cách khắc phục: bạn…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Lỗi không đăng ký được phương thức giao dịch điện tử trên trang BHXH

       Như các bạn đã biết, trước đây để “Đăng ký giao dịch” hay “Đăng ký thay đổi thông tin” hoặc “Đăng ký ngừng giao dịch” trên trang BHXH điện tử thì trước tiên máy tính của bạn phải cài sẵn 2 phần mềm Chrome Token Signing và Microsoft Visual C++ 2015 thì mới có thể thực hiện lệnh “Đăng ký…” trên trang đó được,  vì khi đó nó sẽ hiện ra chữ ký số cho bạn chọn để ký. Nhưng bước sang năm 2018 này, BHXH đã thay 2 phần mềm trên bằng 1 phần mềm mới…

Read More
Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 93/2018/TT-BTC ban hành ngày 19/09/2018

          Nhằm giúp các cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước hiểu rõ và triển khai thực hiện đúng quy định mới của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 19/9/2018 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế.         Với mục tiêu tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán Tonghop 

Tổng hợp phần mềm KBHXH

TỔNG HỢP PHIÊN BẢN PHẦN MỀM KBHXH ————————————— Số thứ tự Phiên bản KBHXH File cài đặt File Update sẵn 01 KBHXH 2.0 ngày 25.11.2015 Cài đặt 01 Update sẵn 01 02 KBHXH 2.0 ngày 22.08.2016 Update 02 Update sẵn 02 03 KBHXH 3.0 ngày 01.07.2018 Update 03 Update sẵn 03 04 KBHXH 3.0 ngày 27.09.2018 Update sẵn 04 05 KBHXH 3.0 ngày 09.10.2018 Update sẵn 05 06 KBHXH 4.0 ngày 18.10.2018 Update 06 Update sẵn 06 07 KBHXH 4.0 ngày 07.11.2018 Update 07 Update sẵn 07 08 KBHXH 4.0…

Read More
Thủ thuật kế toán Windows 

Khắc phục “lỗi font chữ trên phần mềm HTKK, phần mềm kế toán Unesco”

       Khi máy tính bị hư cài lại win. Sau khi cài lại các phần mềm trong ổ C thì bị lỗi font, có chữ đọc được có chữ không. Chẳng hạn, trên phần mềm HTKK thì bị lỗi các nút lệnh “Xóa” và “Đồng ý” còn trên phần mềm kế toán Unesco      – Bên ngoài thì bị lỗi font chữ “Tài sản cố định”      – Trong tra cứu chứng từ thì phần “Diễn giải” lỗi font với dấu hỏi “?”       – Trong danh mục sổ chi tiết…

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Lỗi "Object reference not set to an instance of an object" trên KBHXH

       Hiện tại phần mềm KBHXH đã trải qua nhiều lần nâng cấp, kéo theo một số mẫu hồ sơ bảo hiểm cũng thay đổi theo, nhiều bạn không biết hay cũng do không làm hồ sơ thường xuyên, nên không thể cập nhật các mẫu hồ sơ kịp thời. Chẳng hạn như:            – Theo quyết định 1018: thì báo tăng giảm là 103, 103b            – Theo quyết định 959:   thì báo tăng giảm là 500, 500a, 500e    …

Read More
BHXH Thủ thuật kế toán 

Lỗi Line: 1, Position: 6972 "The 'MaToKhai' element is invalid – The value 'CT-DK' is invalid according to its datatype 'String' – The Enumeration constraint failed."

       Mới đây Bảo Hiểm Xã Hội lại tiếp tục nâng cấp phần mềm KBHXH cũng như hệ thống giao dịch BHXH điện tử. Nếu như phiên bản KBHXH 3.0 ngày 01/07/2018 đã để lại biết bao kỹ niệm cho người kế toán Việt Nam với biết bao lỗi khi lập hồ sơ, như là: Thiếu mã số BHXH, bổ sung phụ lục hộ gia đình, không tìm thấy file KBH.mbd, không ký được tờ khai…. Thì nay BHXHlại thêm 1 lần nữa gây náo loạntrong cộng đồng kế toán…

Read More