Làm seo Thuật toán Google 

Kết quả tìm kiếm của Google phụ thuộc vào vị trí địa lý

Mấy ngày hôm nay mình thấy kết quả tìm kiếm tự nhiên của Google có một số biến động nho nhỏ, và theo cảm nhận của cá nhân mình thì Google đang cập nhật thuật toán xếp hạng, cụ thể là kết quả tìm kiếm tự nhiên của Google phụ thuộc vào vị trí địa lý. Nếu như trước đây bạn chạy quảng cáo Google Adwords, bạn có thể khoanh vùng quảng cáo theo vị trí địa lý thì nay với thuật toán mới của Google, kết quả xếp hạng…

Read More