Blog SEO Thủ thuật seo 

Tích hợp All in One SEO Pack vào Blog

Như bạn biết rằng All in One SEO Pack là một Plugin tốt nhất cho WordPress, nhưng bạn đã nghe về All in One SEO Pack cho Blogger  năm 2015. 

Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn thêm plugin này vào trong blog blogspot của bạn để cải thiện thứ hạng website của bạn trên tất cả các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Bing, Yahoo vv .Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của bạn.

Vì vậy, hướng dẫn này cho newbies tích hợp nó vào trong blogspot. 

Tất cả trong một SEO Pack cho Blogger

Tất cả trong một SEO Pack cho Blogger cho phép  thu thập thông tin trang web của bạn hàng ngày  Blog của bạn sẽ nhận được nhiều truy cập và thứ hạng cao trên google. Bạn hãy làm theo hướng dẫn của tôi để thêm nó vào trang web của bạn. nó bao gồm các chức năng sau:
 1. Thêm Meta Tags trong Blogger Blog của bạn.
 2. Hiện bài viết Tiêu đề đầu tiên Trong Kết quả tìm kiếm
 3. SEO Tối ưu hóa Blogger Comments
 4. Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa Blogger Labels
 5. Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa Blogger Archives
 6. Tối ưu hóa bài viết Tiêu đề Sử dụng H2 Tag
 7. Xác Google, Bing và Alexa bởi mã xác minh – NEW
 8. Thêm một tập tin SEO Friendly Robots.txt
 9. Chuyển đổi Tags đề vào động Tags đề
 10. Facebook và Twitter Sơ Tương thích – NEW
 11. Cho phép Bots để thu thập thông tin trang web của bạn trên cơ sở hàng ngày
 12. Google + Author Profile Picture Tương thích
 13. Giúp bạn trong Bắt cao USA giao thông

Làm thế nào để Thêm All in One SEO Pack trong Blogger

1.  Đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger của bạn
2.  Click vào  Template , ở đây bạn sẽ thấy  Edit HTML  nút để click vào nó
3.  Bây giờ trong mẫu mã tìm kiếm cấu trúc cho <head>
4.  Sau khi tìm kiếm <head>, dán bên dưới toàn bộ đoạn mã dưới <head>

<!– All In One SEO Pack 2015 v2.0 by BloggerCell Start –>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> – <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription != &quot;&quot;’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’description’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>
<meta content=’noindex, nofollow’ name=’robots’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.title’ name=’keywords’/>
<meta content=’index, follow’ name=’robots’/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageTitle != data:blog.title’>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ name=’keywords’/>
</b:if>
</b:if>
<meta content=’GOOGLE VERIFICATION CODE‘ name=’google-site-verification’/>
<meta content=’BING VERIFICATION CODE‘ name=’msvalidate.01’/>
<meta content=’ALEXA VERIFICATION CODE‘ name=’alexaVerifyID’/>
<meta content=’global’ name=’distribution’/>
<meta content=’1 days’ name=’revisit’/>
<meta content=’1 days’ name=’revisit-after’/>
<meta content=’document’ name=’resource-type’/>
<meta content=’all’ name=’audience’/>
<meta content=’general’ name=’rating’/>
<meta content=’all’ name=’robots’/>
<meta content=’en-us’ name=’language’/>
<meta content=’USA’ name=’country’/>
<meta content=’@Facebook’ property=’fb:admins’/>
<meta content=’@Twitter’ name=’twitter:site’/>
<link href=’https://plus.google.com/+Bloggercell/about’ rel=’author’/>
<link href=’https://plus.google.com/+Bloggercell/posts’ rel=’publisher’/>
</b:if>
<!– All In One SEO Pack 2015 v2.0 by BloggerCell End –>

– Thay thế dòng màu đỏ với Google Plus Profile của bạn 
– Thay thế dòng màu hồng với trang web của bạn Google Plus Trang 
– Thay đổi  @ Facebook  với ID Facebook của bạn 
– Thay đổi Twitter  với ID Twitter của bạn 
– Đặt mã xác nhận Google, Bing và Alexa của bạn ở nơi Bold từ dòng như:        

– Thay thế  GOOGLE THẨM Mã Mã xác nhận với Google của bạn        
– Thay thế  BING KIỂM TRA Mà Bing Xác minh Mã        
– Thay thế  ALEXA KIỂM TRA Mà với Alexa Xác minh Mã

5.  Bây giờ bấm vào Save để lưu các thiết lập của bạn

Leave a Comment