blogspot Internet Tips 

Tích hợp trình trò chuyện, chát Spot.IM cho website/blog quá tuyệt

Nhatthienkt – Spot.IM  được thành lập vào năm 2012 bởi Nadav Shoval và Ishay Green, Công nghệ Spot.IM của phép bạn thực hiện trò chuyện được tích hợp đầy đủ mọi mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Tweet, G+,..

Với một tài khoản trên Spot.IM bạn dể dàng chèn trình chát vào web/blog của mình. Bạn có thể gửi ảnh, link và chát cộng đồng. Mọi thứ đều được lưu trữ tại trang của bạn và bạn có quyền quản lý dể dàng.
Tích hợp trình trò chuyện, chát Spot.IM cho website/blog quá tuyệt

Leave a Comment