Tìm hiểu sâu hơn về thuộc tính đối tượng trên Illustrator – Phần 18/19

Bài học 90: Vẽ và tô màu Pattern
Download bài tập thực hành của bài học 90: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUHVGY1d4ckJVS2M/view

jwplayer(‘VideoAI90’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNURubHFUWVE1Vnc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQkl5c09oNUhqbWM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 91: Làm chủ thuộc tính đối tượng với Appearance

Download bài tập thực hành của bài học 91: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYmQyNjlUa1pDblE/view

jwplayer(‘VideoAI91’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV0JmVnZfZGZwMHc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOWdmOUpTOFBlT1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 92: Ôn tập Symbol và Distortion

Download bài tập thực hành của bài học 92: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWXUyU1lrS1hXelE/view

jwplayer(‘VideoAI92’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd1djRUZ5TWh2MUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbEdhTXA1U0NGLW8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 93: Lưu lại thuộc tính đối tượng với bảng Graphic Style

Download bài tập thực hành của bài học 93: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUG5RZ0t1Q1JFcTQ/view

jwplayer(‘VideoAI93’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqandWRnBkV1VEQXM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOWhzSGR0bU1JRXM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment