Chia sẻ hay Phần mềm tiện ích 

Tìm hiểu về LẬP TRÌNH HÀM

Đây là bài viết đầu tiên của năm mới 2018 (mình tính theo lịch âm nhé). ? Hiện tại mình đang tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về mạng lập trình.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn Tìm hiểu về LẬP TRÌNH LÀM
– Để hiểu rõ hơn chúng ta nên bắt đầu bằng những khái niệm cơ bản nhất:
+ Trong ngành khoa học máy tính, lập trình hàm là một mô hình lập trình xem việc tính toán là sự đánh giá các hàm toán học và tránh sử dụng trạng thái và các dữ liệu biến đổi. Lập trình hàm nhấn mạnh việc ứng dụng hàm số, trái với phong cách lập trình mệnh lệnh, nhấn mạnh vào sự thay đổi trạng thái. Lập trình hàm xuất phát từ phép tính lambda, một hệ thống hình thức được phát triển vào những năm 1930 để nghiên cứu định nghĩa hàm số, ứng dụng của hàm số, và đệ quy. Nhiều ngôn ngữ lập trình hàm có thể được xem là những cách phát triển giải tích lambda.
Tìm hiểu về LẬP TRÌNH HÀM

Đọc thêm »

Leave a Comment