KIẾN THỨC Mẹo vặt chữa bệnh 

Tìm hiểu về độ nhạy sáng ISO trong nhiếp ảnh

ISO cùng với tốc độ màn trập và khẩu độ là ba giá trị thông số quan trọng nhất quyết định đến kết quả phơi sáng và chất lượng của một tấm hình. Giá trị ISO càng càng thấp thì phim hoặc cảm biến càng ít nhạy với ánh sáng và ngược lại. Do đó, ISO thấp thường được dùng trong điều kiện sáng mạnh, còn ISO cao dùng khi chụp thiếu sáng hoặc tốc độ cao.


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment