tlword Trang chủ 

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu???

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu??? Cách khắc phục: Word 2010 Bước 1: Vào File => Options => Advanced. Bước 2: Tìm đến dòng lệnh: Use smart cut and paste bỏ dấu check => Ok hoàn thành. Như vậy lỗi cách chữ khó chịu sẽ lập tức biến mất nhé! Chúc các bạn thành công!

Read More
Tài liệu tlword Trang chủ 

Một số công cụ đồ họa trong Word 2010

Một Số Công Cụ Đồ Họa Trong Word 2010 Trong chương trình Word 2010, các công cụ đồ họa (Illustrations) nằm bên thẻ Insert được chia làm 05 phần: Picture (hình ảnh lưu trữ trên máy tính), ClipArt (ảnh vẽ có sẵn trong thư viện Word), Shapes (các hình vẽ trong Word), SmartArt (các hình vẽ  sơ đồ tổ chức trong Word), Chart (vẽ đồ thị trong Word), Screenshot (chụp ảnh màn hình máy tính). A. Chèn các đối tượng đồ họa vào chương trình Word 2010: Chọn thẻ Insert…

Read More
Tài liệu tlword 

Chỉnh lề trang mặc định trong Word 2007

Chỉnh lề trang mặc định trong Word 2007 Thường người sử dụng Word mắc lỗi nhỏ là định dạng văn bản xong rồi mới chỉnh lề trang giấy. Điều này sẽ làm cho một số nội dung, số trang,… trên trang của chúng ta sẽ thay đổi do kích thước trang giấy bị thay đổi. Để hạn chế những lỗi nhỏ này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cài đặt chỉnh lề trang giấy mặc định trong Word luôn. Sau này chỉ cần mở Word lên là sử dụng,…

Read More