Mẫu Nghị định Thủ thuật kế toán 

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ

[right-post]

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất năm 2018 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 01/01/2018 (Thay thế cho Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo thông tư số 156)

1. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016
Xem mẫu tờ khaiTải mẫu tờ khai
2. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài Bậc thuế Tiểu mục
Trên 10 tỷ đồng 1 3.000.000 đồng/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.0000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.0000 đồng/năm Bậc 3 2864
Lưu ý: Đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới thành lập vào 6 tháng cuối năm thì tiền thuế môn bài chỉ đóng bằng 1 nữa do đó tại chỉ tiểu [24]chúng sẽ sửa lại số tiền cho đúng với tiền thuế môn bài phát sinh tại thời điểm đó. Chẳng hạn, Kế Toán Thanh Tú thành lập vào tháng 08/2018 thì thay vì thuế môn bài cả năm là 2.000.000 đồng thì các bạn sửa thành 1.000.000 đồng tại chỉ tiêu [24], còn chỉ tiêu [22] giữ nguyên 2.000.000 đồng.[right-post]

Leave a Comment