choi-blog thu-thuat-blogspot 

Tổng hợp các thẻ điều kiện trong Blogspot

Trong thiết kế website/blog việc sử dụng các cặp thẻ điều kiện là rất cần thiết và quan trọng, nó giúp ta điều khiển các thành phần trong HTML linh hoạt hơn.

Tổng hợp các thẻ điều kiện trong Blogspot

Với thẻ điều kiện chúng nó có thể điều chỉnh việc xuất hiện các thành phần ở các trang, việc phân phối các JS còn làm tăng tốc độ tải trang của bạn nhanh chóng hơn.

Tổng hợp các thẻ điều kiện trong Blogspot

1. Điều kiện xuất hiện ở Trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

2. Điều kiện xuất hiện ở Bài viết:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

3. Điều kiện xuất hiện ở Trang tĩnh hay gọi là trang:

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

4. Điều kiện xuất hiện ở Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

5. Điều kiện xuất hiện ở Trang index sẽ bao gồm (trang chủ, trang search label, trang archive):

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

6. Điều kiện xuất hiện ở Trang nhãn:

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

7. Điều kiện xuất hiện ở Chỉ hiển thị trên một nhãn nào đó:

<b:if cond='data:blog.url == "http://DOMAIN/search/label/Tennhan"'>

8. Điều kiện xuất hiện ở Trang có Url bất kì:

<b:if cond='data:blog.url == "ĐỊA CHỈ URL"'>

9. Điều kiện xuất hiện ở Trang lỗi 404:

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

10. Điều kiện xuất hiện ở Trang lưu trữ:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

11. Điều kiện xuất hiện Trang ở trên di động:

<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>

12. Điều kiện xuất hiện ở Trang bài viết đầu tiên:

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

13. Chỉ hiển thị một nội dung khi có Backlink:

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>

14. Hiển thị nội dung cho tác giả bài viết (thay specific-name bằng tên tác giả cụ thể)

<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>

15. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó (thay number bằng một số)

<b:if cond='data:post.numComments == number'>

16. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

<b:if cond='data:post.allowComments'>

17. Thẻ điều kiện if và else:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị ở Trang chủ
<b:else/>
// Nội dung không hiển thị ở Trang chủ
</b:if>

Áp dụng điều kiện xuất hiện hoặc không xuất hiện ví dụ:

Hiển thị một nội dung nào đó trên tất cả các trang ngoại trừ Trang chủ

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung
</b:if>

Hiển thị một nội dung nào đó duy nhất trên Trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung
</b:if>

Lưu ý:
!= Có ý nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra…
== Có ý nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này…
Trên đây là một số thẻ điều kiện cho bạn trong việc thiết kế, nếu thiếu thẻ nào bạn để lại dưới bình luận để mình cập nhật nhé!
Chúc bạn thành công!


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment