Học tiếng Anh Learning English 

Tổng hợp các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Bài tổng hợp các thì ngữ pháp trong tiếng Anh, dùng để ôn và học lại nếu có quên ^^

Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì (và một thì tương lai gần), gói gọn trong 3 mốc thời gian: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai. Và ở mỗi mốc thời gian lại có 4 loại thì: Đơn – Tiếp diễn – Hoàn thành – Hoàn thành tiếp diễn.

– Đơn: Đúng chuẩn đơn độc lẻ loi, dứt khoát và không liên quan đến thì nào nữa, như quá khứ là quá khứ, hết.
– Tiếp diễn: Nghe là hiểu vẫn còn có thể tiếp diễn nữa, như xem bộ phim chưa biết hết tập chưa.
– Hoàn thành: Đã có, hoàn thành, nhưng chưa hẳn kết thúc, như một kết thúc mở của bộ phim.
– Hoàn thành tiếp diễn: Đã xảy ra và vẫn còn tiếp diễn, hay hậu quả vẫn còn tiếp diễn tiếp. Có vẻ dễ nhầm lẫn với thì Hoàn thành đó, nhưng ở đây biết chắc là còn tiếp diễn. Xem tiếp »

Leave a Comment