theme blogspot 

Top 58 theme blogger-blogspot miễn phí 2015

Nhatthienkt.com – designscrazed hôm nay giới thiệu top 58 theme dành cho blogger hoàn toàn free và cực đẹp. Nhanh chân lựa chọn nhé các bạn.

1. Mini Magazine Template

Demo | Download
minimag

2. Timeline

Demo | Download
Timeline

3. Revoltify Responsive Blogger Template

Demo | Download
Revoltify

4. Dribble Blog Theme

Demo | Download
dribble

5. Klarity Personal blog

Demo | Download
klarity

6. BlogMag

Demo | Download
blogmag

7. Loveria Fashion Blog Theme

Demo | Download
loveria

8. Addiction Minimal blogger Template

Demo | Download
addiction blog

9. Sora Article

Demo | Download
sora blog

10. Sora Craft Blogging Theme

Demo | Download
sora craft

11. Indonesia Magazine Blogger Template

Demo | Download
magazine blogger

12. Perk Misty Magazine/News Theme

Demo | Download
perk misty

13. Confit

Demo|Download
Confit free blogger template

14. Gagism

Demo|Download
gag style

15. DeliveryLite

Demo|Download
Delivery Lite

16. Sorbet

Demo|Download
Sorbet free blogger templates

17. Moments Blogger Template

Demo | Download
Moments

18. Typefocus

Demo | Download
Typefocus Blogger
 19. HaletanisLux
Demo | Download
HaletanisLux

20. Dieting

Demo | Download
Dieting Template

 21. ShotMag – Minimalist Photoblog Blogger Template

Demo | Download
ShotMag

22. LepontoMag Free Blogger Template

Demo | Download
LepontoMag

23. SkyBlue

Demo | Download
SkyBlue

24. FameMag – Blogger Template for News & Magazine

Demo | Download
FameMag

25. Magazine Easy News

Demo | Download
Easy News

26. Educator

Demo | Download
educator

27. Flat Mag Responsive Blogger Template

Demo | Download
FlatMag

28. Vortex Responsive Blogger Template

Demo | Download
vortex

29. Fabric

Demo | Download
fabric

30. Siren Free Blogger Template

Info / Download
Siren

31. Free Chalkboard template

Demo | Download
Classic Chalkboard

32. Plazify Responsive Blogger Template

Demo | Download
Plazify

33. NewsMagazine – Three Column Blogger Template

Demo | Download
NewsMagazine

34. TechMatters – Two Column Blogger Template

Demo | Download
TechMatters

35. Sentify Responsive Blogger Template

Demo | Download
Sentify

36. Codify Magazine Blogger Template

Demo | Download
Codify

 37. Central Blogger

Demo | Download
Central

38. Cool Three Column Blogger Template

Demo | Download
CoolMax

39. Free Blogger Template – Responsive Portfolio

Demo | Download
Personal Portfolio

40. RoadRunner Blogger Template

Demo | Download
RoadRunner

41. Tech Blog

Demo | Download
Tech Shadow

42. Galauness Grid Blogger Template

Demo | Download
Galauness

43. COM4ME Under Construction Blogger Template

Demo | Download
under construction

44. Catalog e-commerce Grid template

Demo | Download
Catalogspot

45. PureZ Blogger Template

Demo | Download
PureZ

46. Mangos

Demo | Download
Mangos

47. Blue Blogger Template.

Demo | Download
Blue blogger

48. Minute Grid Template

Demo | Download
Minute grid

49. Timeline Blogspot

Demo | Download
Timeline

50. K-44 White

Demo | Download
K-44 White

51. True Pixel

Demo | Download
True Pixel

52. Flat Blue Magazine Template

Demo | Download
flat blog

53. Movie Blogger Template

Demo | Download
movie

54. Posted Blogger Template

Demo | Download
Posted

 55. Flat Green Blogger Template

Demo | Download
Spring green

 56. Kont Magazine Blogger Template

Demo | Download
Kontify

57. Metro Blogger Template

Demo | Download
Metrofy

58. Montric Magazine Blogger Template

Demo | Download
Montric

Leave a Comment