Trình duyệt Internet nào tốt nhất trên thế giới năm 2018

Nhatthienkt – Hằng ngày giao tiếp với môi trường internet thông qua trình duyệt web, mà thông thường là Chrome, CocCoc, Firefox, IE,… Vậy bạn đã bao giờ quan tâm xem trình duyệt nào được sử dụng rộng rã nhất trên thế giới năm 2018 và là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng.

Các yếu tố để đánh giá trình duyệt Internet nào tốt nhất, đó là một trình duyệt đáp ứng tốt nhất 4 yếu tố cơ bản sau.

1. Tốc độ & Khả năng tương thích

trình duyệt web phải tải nhanh và tương thích với mọi hệ điều hành chính. Chúng tôi đã thử nghiệm tốc độ của mỗi trình duyệt trong dòng sản phẩm của chúng tôi sử dụng máy tính và Internet cùng một tốc độ, đo tốc độ chính xác với các trang web tải Numion Đồng hồ bấm giờ. Chúng tôi tính thời gian một cách nhanh chóng như thế nào mỗi trình duyệt kéo lên Top Ten Nhận xét trang chính, và sau đó tiếp tục làm mới nó 10 lần để tìm một trung bình tải. Từ trang web của chúng tôi, chúng tôi lái mọi trình duyệt đến cùng một trang giữa các website. Các trang trình duyệt tải nhanh nhất trong hai giây.

Leave a Comment