Học tiếng Nhật Learning Japan 

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 – Bài 02

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 02

Bài 02: Bảng Trọc âm – Ảo âm – Trường âm – Xúc âm – Ghép âm

Sau khi đã làm quen và học thuộc lòng hai bảng chữ cái Hiragana & Katakana, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen và học tiếp các bảng trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm, ghép âm trong tiếng Nhật.

A. Bảng Trọc âm (dakuon)

Trọc âm là những chữ cái được thêm vào dấu ten ten ( " ) hay maru ( ○ ) vào trên đầu mỗi chữ cái, từ đó cách đọc các chữ cái này cũng khác đi. Bảng trọc âm là những chữ thuộc 4 hàng ka, sa, ta, ha.

– Bảng trọc âm Hiragana. Xem tiếp »

Leave a Comment