Học tiếng Nhật Learning Japan 

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 – Bài 03

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 03
Tự học tiếng Nhật online trình độ N5
Bài 03: Một số câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Nhật

Một số câu chào hỏi thông dụng, bất cứ người học nào mới bắt đầu làm quen tiếng Nhật đều cần biết những câu chào hỏi thông dụng này. Ở hai bài trước ta đã học xong các bảng chữ cái trong tiếng Nhật, ở bài này bạn nên tập nhìn mặt chữ và đọc nhé, có quên thì nhìn qua romanji. Cách rèn luyện tốt nhất vẫn là vừa nhìn vừa đọc và viết vài lần ra nháp luôn để nhớ mặt chữ và cách viết. Xem tiếp »

Leave a Comment