Học tiếng Nhật Learning Japan 

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 – Bài 04

Tự học tiếng Nhật trình độ N5 - Bài 04

Bài 04: Số đếm và cách đếm số nhiều chữ số trong tiếng Nhật

1. Số đếm từ 00 đến 10

– Học số từ 1 đến 10 và các số 100, 1000, 10.000 trước, học từ vựng và học cách viết bằng kanji các chữ số này.

– Với chữ Kanji, click chuột vào chữ cần xem để xem cách đi từng nét. Xem tiếp »

Leave a Comment