choi-blog thu-thuat-blogspot 

Tự động xoá SPAM link trong nội dung comment Blogger

Trong nội dung comment Blogger, có rất nhiều người sử dụng để post spam hoặc đặt link đen phá hoại website của bạn, vì thế người quản trị phải thường xuyên kiểm duyệt tốn nhiều thời gian. Để giải quyết vấn đề này một cách tự động, bạn làm theo những bước đơn giản sau:
Tự động xoá SPAM link trong nội dung comment Blogger
1. Tự động remove link out trong nội dung comment Blogger
– Đăng nhập trang quản trị Blogger.
– Chọn menu Template và click chọn Edit HTML
– Tìm tag </body>  (Ctrl + F). và dán đoạn code sau vào trên nó:
<script> 
$(function(){
$('.comment-content a[rel$=nofollow]').attr("target","_blank");
});
</script>

– Lưu lại và xem kết quả, đoạn script trên sẽ tự động remove toàn bộ link out mà người comment gắn vào nội dung của họ.
Đọc thêm »

Leave a Comment