PSD Typography chủ đề tình yêu

Dưới đây là bộ PSD Typography được chia sẻ bởi bạn Long Lê‎ với text chủ đề tình yêu thích hợp chèn cho hình ảnh chân dung, con người. Dưới đây là bộ PSD Typography được chia sẻ bởi bạn Long Lê‎ với text chủ đề tình yêu thích hợp chèn cho hình ảnh chân dung, con người.Hướng dẩn sử dụng: Đối với những Typography có nền đen khi bạn chèn vào ảnh thì hãy thay đổi chế độ hòa trộn (Blend mode) của nó thành Screen nhé.

Read More