Excel 

Ứng dụng hàm Search trong Excel – Tin học văn phòng

Nhatthienkt – Hàm Search là một hàm được sử dụng để TÌM KIẾM trên một chuỗi (text) có sẵn hoặc được chỉ định cho một địa chỉ (một ô hoặc một cột). Cùng tìm hiểu nhé!

Ngoài ra còn các hàm SearchB, Find, FindB có tính chất khá giống nhau mình sẽ đề cập sau
Cú pháp: 
SEARCH(find_text,within_text,start_num)   
Ý nghĩa của các đối số:
– Find_text Là đoạn văn, 1 Ký tự, 1 từ, bạn muốn tìm kiếm vị trí của nó

– Within_text : Là đoạn văn, hoặc một chuỗi các ký tự cần mà để bạn tìm kiếm

– Start_num : Là vị trí bắt đầu tìm. Tham số này rất quan trọng vì nó giúp giới hạn việc tìm kiếm và cho ra kết quả ta mong muốn.
Ví dụ:
Mình muốn tìm từ "thủ" trong cột A1, A2, A3 và A4. 
=SEARCH("thủ";A1)
Thực hiện kéo copy ta có kết quả như hình dưới.
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng
Phân tích:
=SEARCH("thủ";A1)
=SEARCH(find_text,within_text,start_num)
Mình bỏ qua Start_num: cái này tùy biến thôi nhé
Kết quả: Tại cột
B1: cho kết quả là 1 Vì từ "thủ" ở vị trí thứ nhất (nó tính trừ trái qua nhé)
B2: cho kết quả là 7  Vì từ "thủ" ở vị trí thứ 7 đếm luôn ký tự trắng nhé 
B3: cho kết quả là 13 Vì từ "thủ" ở vị trí thứ 13
B4: cho kết quả là #Value! Vì từ "thủ" không tìm thấy báo lỗi sai giá trị
– Để sửa lỗi thay thế #Value! thành một ký tự hoặc một kết quả bất kỳ ta dùng hàm IFERROR

Leave a Comment