Mẹo Windows 

Unikey 4.0RC2 FREE Chương trình gõ tiếng Việt

UniKey là chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng. 
– Unikey tích hợp nhiều loại bảng mã:
                + Unicode tổ hợp và dựng sẵn
                + TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F
                + VIQR, VNI, VPS, VISCII
                + Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal – dùng cho Web
                + Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).
Tải về:
unikey40RC2-1101-win32.zip

unikey40RC2-1101-win64.zip

Lưu ý: Sự phù hợp giữa bảng mã và font chữ
Dưới đây là các bảng mã thường dùng. 
Bảng mã
Kiểu font
TCVN3
v  .Vn time, .VnArial Narrow, .Vn (x): Dùng cho chữ thường với (x) là bất kỳ nằm trong bộ Font này.
v  .Vn timeH, .VnArial NarrowH, .Vn (xH): Dùng cho chữ in Hoa với (x) là bất kỳ nằm trong bộ Font này.
VNI-
v  VNI-Ajino, VNI-Eurasia, VNI-(X) với (x) là bất kỳ nằm trong bộ Font này.
VietwareX, VietwareF,…
v  Vn(x),  với (x) là bất kỳ nằm trong bộ Font này.
Unicode
v  Tahoma, Times New Roman, Calibri (Body),..
–          Cùng với việc xác định bảng mã với kiểu Font tương ứng chúng ta cần rèn luyện và chọn kiểu gõ sao cho đáp ứng được sự mau lẹ, dể nhớ. Hiện nay có rất nhiều kiểu gõ như Telex, VNI, VIQR, Vietware, VNU, VNA, microsoft,.. nhưng thông dụng nhất là hai kiểu gõ Telex và VNI.

Leave a Comment