Vẽ hình pocker để làm việc hiệu quả với nhóm lệnh Transform và Reshape – Phần 16/19

Bài học 82: Làm việc hiệu quả hơn với Transform
Download bài tập thực hành của bài học 82: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqNG1VT0xsTThWQnc/view

jwplayer(‘VideoAI82’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeG9aQTN6MlhuOUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN1U1MzZ0My1UZ0U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 83: Tạo bóng đổ và hiệu ứng trong suốt

jwplayer(‘VideoAI83’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWG5FNnJYZlFBcDA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVnI0T1RzcW9oYzg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 84: Hiệu ứng Opacity mask

Download bài tập thực hành của bài học 84: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqakxwMEhRUkdqd0E/view
Download bài tập thực hành của bài học 84: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbW0yMmV0RXBmU3M/view

jwplayer(‘VideoAI84’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcnNMcmRYV2s2MEk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY2lKZDlwdVNpRUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment