NT_Leng_teng 

Vẽ tranh Chibi online – Nào xem tài năng vẽ của chính bạn

Truy cập vào trang Vẽ online để thõa sức sáng tạo nhé!

      Trong mỗi tab dưới BACKGROUND còn có các tab con nữa. Với những từ Tiếng Anh đơn giản chắc không mấy khó khăn để các bạn hoàn thành bức tranh về nhân vật của mình.


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment