Kiến thức internet marketing hay 

Vì sao càng già đi ta càng thấy thời gian trôi qua nhanh hơn?

Năm tới sáu lần trong ngày, không sót ngày nào, trong vòng 48 năm, nhà Thời sinh học Robert Sothern đã tự nhẩm 60 giây trong đầu mình và so sánh kết quả với đồng hồ.

Thời gian thay đổi nhanh hơn khi bạn già đi

Với một thí nghiệm với nhịp sinh học dài cả một đời người, Sothern, giờ đã 69 tuổi, đang cố gắng chứng thực hoặc bác bỏ một niềm tin rất phổ biến: Rất nhiều người cảm thấy rằng càng nhiều tuổi, thời gian trôi qua càng nhanh hơn.
Đọc thêm »

Leave a Comment