Phần mềm tiện ích 

Video hướng dẫn học cách tạo logo chuyển động bằng After Effect và Cinema4D

Trong bài này, bạn sẽ được Học cách tạo logo chuyển động bằng phần mềm After Effect và Cinema4D

Các nội dung bạn sẽ được học

Preparing the logo in Adobe Illustrator
Importing, extruding, and beveling the logo
Simple texturing using material presets
Key and fill lighting
Keyframing a camera move
Compositing in After Effects
Rendering for video or the web


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment