Tài liệu tham khảo pp Tài liệu tự học photoshop Video hướng dẫn tự học pp 

Video hướng dẫn học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao

Video hướng dẫn học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao của Thầy Dương Trung Hiếu, giúp các bạn hiểu rõ hơn các khái niệm cơ bản và sử dụng thành thạo các công cụ trong Photoshop để xử lý hình ảnh. Tuy Video hướng dãn trên nền Photoshop CS3 nhưng chúng ta cũng có thể tự áp dụng trên Photoshop CS4, CS5, …

Video 1: Video hướng dẫn cài đặt chương trình Photoshop:

Video 2: Video hướng dẫn học Photoshop CS3 – Bài 1 Duyệt Ảnh:

Video 3: Video hướng dẫn học Photoshop CS3 – Bài 2: Xử Lý Ảnh 

Video 3: update


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment