Khóa học Photoshop Video Video Đồ họa 

Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA EDU MALL

Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày
Giá cũ: 699,000đ
299,000 vnđ
Số lượng bài giảng: 26 video
Thời lượng video: 3h58p
Đặt mua khóa học: 0949.173.813
0125 240 1180
Mua khóa học online khác

Trọn bộ Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA EDU MALL

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC
– Thành thạo các công cụ cơ bản trong Photoshop mới nhất.
– Chỉnh sửa những bức ảnh chân dung hay phong cảnh theo phong cách ấn tượng.
– Nắm được bí quyết làm việc Siêu tốc và Hiệu quả trong Photoshop thông qua việc sử dụng Plugin.
– Tạo ra được những Poster siêu “ngầu” và “độc”.
– Biết cách Blend màu để giúp bức ảnh trở nên kì thú.
– Biết cách tạo các hiệu ứng chữ độc đáo.
– Tổng số lượng bài giảng: 26 video.

NỘI DUNG TOÀN BỘ VIDEO TỰ HỌC PHOTOSHOP ONLINE TẠI NHÀ
Phần 1: Tổng quan về Photoshop
Bài số 1 Giới thiệu
Bài số 2 Tìm hiểu giao diện Photoshop và vùng làm việc
Bài số 3 Cách thức Photoshop làm việc

Phần 2: Các lệnh trên thanh Menu
Bài số 4 Các lệnh trên thanh Menu

Phần 3: Tìm hiểu thanh công cụ Tool
Bài số 5 Tìm hiểu thanh công cụ Tool
Bài số 6 Công cụ Quick Mask và Layer Mask

Phần 4: Chỉnh sửa ảnh chân dung
Bài số 7 Chỉnh sửa da mặt
Bài số 8 Chỉnh sửa mái tóc
Bài số 9 Chỉnh sửa mắt
Bài số 10 Chỉnh sửa khuôn mặt
Bài số 11 Chỉnh sửa môi
Bài số 12 Chỉnh sửa cơ thể
Bài số 13 Khắc phục ảnh chân dung bị ngược sáng/tối
Phần 5: Chỉnh sửa ảnh phong cảnh
Bài số 14 Chỉnh sửa ảnh phong cảnh
Phần 6: Cách Blend màu – Hiệu ứng
Bài số 15 Tìm hiểu cơ bản về Blend
Bài số 16 Blend màu tím hồng lãng mạn
Bài số 17 Blend màu mùa thu
Bài số 18 Blend màu xanh tối – Tạo chiều sâu cho ảnh
Bài số 19 Cách tạo bong bóng
Bài số 20 Tạo các hiệu ứng mưa, tuyết…
Bài số 21 Thay thế bầu trời trong photoshop
Bài số 22 Tạo hiệu ứng khói
Bài số 23 Tạo hoa văn bề mặt
Phần 7: Tạo chữ – Hiệu ứng trong Photoshop
Bài số 24 Tạo chữ – Hiệu ứng chữ trong Photoshop
Bài số 25 Một số hiệu ứng độc đáo cho chữ
Phần 8: Cách làm việc với Plugin
Bài số 26 Cách làm việc với Plugin

Phần 9: Tổng kết khoá học

Bạn cần mua khóa học thì mới xem được nội dung video khóa học dưới đây
Đặt mua khóa học: 0949.173.813 | 0125 240 1180

jwplayer(‘VideoPS7Day’).setup({ playlist: [{ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexckhUNzVRaW5fLWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexckhUNzVRaW5fLWs’, title: ‘Bài 01 – Giới thiệu’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexeFlCNU8tSmVRTzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexeFlCNU8tSmVRTzQ’, title: ‘Bài 02 – Tìm hiểu giao diện Photoshop và Vùng làm việc’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexd1o4c3UtWlFMbFU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexd1o4c3UtWlFMbFU’, title: ‘Bài 03 – Cách thức Photoshop làm việc’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbWFzRm43enczaFU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexbWFzRm43enczaFU’, title: ‘Bài 04 – Các lệnh trên thanh Menu’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQUF0SEZJNDNiQTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexQUF0SEZJNDNiQTA’, title: ‘Bài 05 – Tìm hiểu thanh công cụ Tool’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexcER1aDhGczR1czQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexcER1aDhGczR1czQ’, title: ‘Bài 06 – Công cụ Quick Mask và Layer Mask’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexLUdId1I3WU1sR1k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexLUdId1I3WU1sR1k’, title: ‘Bài 07 – Chỉnh sửa da mặt’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexU0ZMU1NLTGtqdFU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexU0ZMU1NLTGtqdFU’, title: ‘Bài 08 – Chỉnh sửa mái tóc’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexLUt3ajlDV19iWUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexLUt3ajlDV19iWUE’, title: ‘Bài 09 – Chỉnh sửa mắt’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNFRXTkRGM3pkOVk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexNFRXTkRGM3pkOVk’, title: ‘Bài 10 – Chỉnh sửa khuôn mặt’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUWpfRExwVWxtQjQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexUWpfRExwVWxtQjQ’, title: ‘Bài 11 – Chỉnh sửa môi’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexOXhzeTVIQ3pmNDg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexOXhzeTVIQ3pmNDg’, title: ‘Bài 12 – Chỉnh sửa cơ thể’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSk5KZ0s0aGFocDg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSk5KZ0s0aGFocDg’, title: ‘Bài 13 – Khắc phục ảnh chân dung bị ngược sáng tối’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexOE1Ebkt3MG5ISGc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexOE1Ebkt3MG5ISGc’, title: ‘Bài 14 – Chỉnh sửa ảnh phong cảnh’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexYWJGeDQyWTI2Wlk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexYWJGeDQyWTI2Wlk’, title: ‘Bài 15 – Tìm hiểu cơ bản về Blend’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMVc1T1NZV0V5WDg’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexMVc1T1NZV0V5WDg’, title: ‘Bài 16 – Blend màu mùa thu’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSlI2RkNUN0pzamM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSlI2RkNUN0pzamM’, title: ‘Bài 17 – Blend màu xanh tối Tạo chiều sâu cho ảnh’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMTVzYnB5VnlxVWc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexMTVzYnB5VnlxVWc’, title: ‘Bài 18 – Cách tạo bong bóng’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexU0pGZU8wdTh2cmM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexU0pGZU8wdTh2cmM’, title: ‘Bài 19 – Tạo các hiệu úng mưa tuyết’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexT3BkdEpZLVBsb1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexT3BkdEpZLVBsb1U’, title: ‘Bài 20 – Thay thế bầu trời trong photoshop’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbUhWX1B6ek1CMXM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexbUhWX1B6ek1CMXM’, title: ‘Bài 21 – Tạo hiệu ứng khói’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexc01XcWxOdGN0ZVk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexc01XcWxOdGN0ZVk’, title: ‘Bài 22 – Tạo hoa văn bề mặt’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWmNOd2JSQnNQLWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexWmNOd2JSQnNQLWs’, title: ‘Bài 23 – Tạo chữ Hiệu ứng chữ trong Photoshop’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexc2wwWldLS0JEMkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexc2wwWldLS0JEMkE’, title: ‘Bài 24 – Một số hiệu ứng độc đáo cho chữ’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexcUJLTjFrYWZ3eWM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexcUJLTjFrYWZ3eWM’, title: ‘Bài 25 – Cách làm việc với Plugin’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexaEoxLUhsSW5kdEU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexaEoxLUhsSW5kdEU’, title: ‘Bài 26 – Thiết kế banner poster’, type: ‘mp4’},], });


thiết bị phòng chụp | bán chân đèn flash | bán đèn chụp ngoại cảnh | bán đèn quay phim | bán đèn chụp sản phẩm | remote trigger godox | đèn flash canon speedlite | đèn led chụp hình sản phẩm | bóng đèn flash | túi đựng máy ảnh | phụ kiện máy ảnh | bàn chụp sản phẩm | thiết bị chống rung máy quay phim | máy ép PLASTIC | thang chụp hình | máy chụp hình sản phẩm | máy in ảnh hiti | chân máy ảnh chụp hình | pin sạc máy ảnh | máy đo sáng | tủ chống ẩm máy quay phim | bán đèn flash | đèn flash hylow | Đèn Flash studio | đèn flash Jinbei | đèn flash photon | bộ kít đèn flash Jinbei | bộ kít đèn flash | Chân máy ảnh | setup phòng chụp sản phẩm | softbox | tấm hắt sáng | bán chân đèn studio | dàn treo đèn | chóa đèn tổ ong | phông nền 3d | dù chụp hình | giá treo phông chụp hình | thanh trượt dolly | tay cầm máy quay phim | phông chụp hình 3d | phòng chụp đám cưới |

Leave a Comment