Mã nguồn New Osclass Theme Osclass 

Việt hóa ngôn ngữ trong giao diện osclass và chỉnh sửa các tập tin (.po và .mo)

Trong giao diện của mã nguồn sẽ có riêng một tập tin ngôn ngữ nằm trong thư mục languages ( ví dụ: /oc-content/themes/modern/languages/…. ). Sẽ có ít nhất hai tập tin  theme.po và theme.mo , đó là những cái file chính. Cũng có thể có thêm các tập tin, chẳng hạn như messages.po và messages.mo .

chúng ta tìm file .po trong thư mục /oc-content/themes/ theme của bạn/languages/…. và tiến hành việt hóa.

Nội dung
Bước 1: Tải Poedit

Tải Poedit và cài đặt

Bước 2: Tải về tập tin theme.po của bạn
Để chỉnh sửa file theme.po , trước tiên bạn phải tạo một bản sao của nó vào một thư mục nào đó.

Bước 3: Chạy Poedit
Chạy Poedit và sau đó nhấp vào tập tin và mở theme.po .sẽ như hình bên dưới
Bây giờ bạn sẽ thấy một danh sách các chuỗi, cùng với hai ngang khung cửa sổ riêng biệt xuống ở dưới cùng của chương trình, như thế này:

Bước 4: Chỉnh sửa
Để chỉnh sửa một chuỗi, trong Phần chưa việt hóa , click vào 1 chuỗi bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó bạn sẽ thấy chuỗi xuất hiện ở Source text phần này bạn không nên chỉnh sửa  (điều này cũng sẽ yêu cầu chỉnh sửa các file php theme của bạn). Sau đó, hãy nhấp vào khung Translation và gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện để thay thế.

Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa các chuỗi bằng cách lặp lại các thủ tục trên. Một khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa, nhấp vào file > Save .

chương trình sẽ tự động tạo một file mới có tên theme.mo . Tập tin này sẽ xuất hiện trong cùng một vị trí trên máy tính  như theme.po .

Bước 5: Upload lên website
Cuối cùng, bây giờ bạn tải lên tập tin  theme.mo  vào thư mục ngôn ngữ của theme , thay thế   file theme.mo cũ. Bạn không cần phải tải lên các tập tin .po, nhưng bạn có thể nếu bạn muốn. Chỉ có file .mo là thực sự được sử dụng bởi Osclass.

Giờ bạn hãy truy cập vào trang để thưởng thức thôi nào!.

Leave a Comment