MÁY BAY+TRỰC THĂNG

var text=”CÁC HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỀU CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CHUẨN 1024×768, NẾU BẠN MUỐN TẢI VỀ ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI NÊU TRÊN THÌ BẠN BẤM TRÁI CHUỘT CHỌN HÌNH SAU ĐÓ BẤM PHẢI CHUỘT CHỌN SAVE AS…” var speed=80 if (document.all||document.getElementById){ document.write(‘‘ + text + ‘‘) var storetext=document.getElementById? document.getElementById(“highlight”) : document.all.highlight } else document.write(text) var hex=new Array(“00″,”14″,”28″,”3C”,”50″,”64″,”78″,”8C”,”A0″,”B4″,”C8″,”DC”,”F0″) var r=1 var g=1 var b=1 var seq=1 function changetext(){ rainbow=”#”+hex[r]+hex[g]+hex[b] storetext.style.color=rainbow } function change(){ if (seq==6){ b– if (b==0) seq=1 } if (seq==5){ r++ if (r==12) seq=6 } if (seq==4){ g–…

Read More

GUN

var text=”CÁC HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỀU CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CHUẨN 1024×768, NẾU BẠN MUỐN TẢI VỀ ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI NÊU TRÊN THÌ BẠN BẤM TRÁI CHUỘT CHỌN HÌNH SAU ĐÓ BẤM PHẢI CHUỘT CHỌN SAVE AS…” var speed=80 if (document.all||document.getElementById){ document.write(‘‘ + text + ‘‘) var storetext=document.getElementById? document.getElementById(“highlight”) : document.all.highlight } else document.write(text) var hex=new Array(“00″,”14″,”28″,”3C”,”50″,”64″,”78″,”8C”,”A0″,”B4″,”C8″,”DC”,”F0″) var r=1 var g=1 var b=1 var seq=1 function changetext(){ rainbow=”#”+hex[r]+hex[g]+hex[b] storetext.style.color=rainbow } function change(){ if (seq==6){ b– if (b==0) seq=1 } if (seq==5){ r++ if (r==12) seq=6 } if (seq==4){ g–…

Read More