Phần mềm đa phương tiện Thủ thuật Windows 

Windows 8 Activator tất cả Versions tuyệt đối thành công

    Sau khi trải nghiệm nhiều công cụ Activator Windows 8 thì mình đảm bảo phần mềm nay sẽ giúp bạn thực sự làm chủ hệ điều hành mới này.

Windows 8 Activator tất cả Versions tuyệt đối thành công

Sau khi giải nén file rar tải về, chạy “Microsoft Windows 8 Activator.exe.” Và cho nó tải hoàn toàn.
Sau đó nhấn vào “Windows 8 Install / Uninstall” và sau đó cửa sổ CMD sẽ được mở và chỉ cần nhấn “Y”
Và việc của anh em chúng ta là chờ đợi trong ít phút là xong.
Download
Windows 8 Activator
Pass: webthuthuat.net

Copyright © Webthuthuat.net

Leave a Comment