Xem phim Ẩn Giả Sa Lưới – phim hay của Conan Lee

Xem phim Ẩn Giả Sa Lưới -Ninja In The Dragon’s Den –  phim hay Conan Lee
Trong một cuộc chiến ẩn giả đã chết ( đó là cha của ẩn giả sau này), lòng căm thù ẩn giả con tìm kiếm ẩn giả (những người chinh chiến với cha mình trước đây)  để trả thù. Bi kịch xảy ra khi ẩn giả con biết được những gì mình làm là sai lầm.  Sự đối địch của hai dũng sĩ  Nhật Bản và Trung Quốc một bên là bảo vệ chủ nhân một bên thì trả thù. sau khi chủ nhân của mình đã bị giết  họ hiểu ra rằng phải làm việc cùng nhau để chóng lại phe đảng khác.

Diễn viên chính: Conan Lee, Hiroyuki Sanada and Hwang Jang Lee

Những pha kiếm và võ thuật điêu luyện cực hay!

xem ngay!!


 Blog: nhatthienkt – Chia sẻ thành công!

Email: nhatthienkt.s@gmail.com

Trang chủ: nhatthienkt.net

Leave a Comment